Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old Yesterday, 16:57
bomvang bomvang is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2014
Posts: 8
Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

Chả hiểu trong đầu các bác ở Thần điện Capitol nghĩ gì mà chỉ đạo loài báo viết những bài như này hồi những năm 2010 các anh nhỉ?
Dưới đây là một bài viết đăng trên Báo Người Lao Động năm 2010.
Mà tôi hỏi thật các anh, khi nào ta mới trở thành nước CN hiện đại nhỉ? 2050 được ko?

Quote:
Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại
29-03-2010 - 12:14 AM
Sáng 28-3, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra sau một tuần làm việc
Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định những nội dung thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước hoàn thiện và chuẩn bị rất cơ bản các dự thảo văn kiện sẽ công bố lấy ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của Quốc hội và ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN


Theo TTXVN, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cương lĩnh là ngọn cờ chiến đấu của Đảng. Bối cảnh quốc tế và thực tiễn cách mạng nước ta đòi hỏi Đảng ta phải giữ vững định hướng, đồng thời bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991 cho phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.


Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh.


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ quan điểm phát triển chiến lược 10 năm 2011-2020 là: Phát triển nhanh gắn liền với bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược và quá trình thực hiện chiến lược; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước VN xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học- công nghệ ngày càng cao, đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị - xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của VN trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Chiến lược cũng đề ra hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể và xác định các định hướng phát triển.Nhân sự là vấn đề đặc biệt quan trọng


Đề cập về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới là vấn đề đặc biệt quan trọng và là vấn đề then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng. Để có Ban Chấp hành Trung ương mạnh, đòi hỏi công tác nhân sự Đại hội XI của Đảng phải làm sao đạt mục tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng ta, nhân dân ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là những nhân sự có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; có đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đoàn kết và có khả năng quy tụ sự đoàn kết, có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân.


Trong khi nhấn mạnh tiêu chuẩn là chính, cần bảo đảm có sự hài hòa trong cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương.


Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là khâu quan trọng, cần được thực hiện một cách khoa học, bảo đảm dân chủ, chính xác, khách quan và trách nhiệm.

Nêu bật ý nghĩa rất quan trọng của năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy phát huy những thành tựu đã đạt được, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường đoàn kết thống nhất về tư tưởng hành động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra...
Ng.Tống
Reply With Quote
  #2  
Old Yesterday, 17:17
anhxipo's Avatar
anhxipo anhxipo is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2008
Location: Đầu đường xó chợ....
Posts: 435
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

"Theo hướng"
Reply With Quote
  #3  
Old Yesterday, 17:22
leopardkid95@gmail.com leopardkid95@gmail.com is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2013
Location: trên giời
Posts: 422
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

Đại hội võ lâm đã công nhận thất bại rồi. Tầm này trở thành nước công nghệ và dịch vụ thôi chứ công nghiệp làm gì. Bọn kia exp toàn cả trăm năm đến thằng Hàn còn éo ăn thua nữa là VN
Reply With Quote
  #4  
Old Yesterday, 17:30
Adolf Hitler-VietVersion's Avatar
Adolf Hitler-VietVersion Adolf Hitler-VietVersion is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Posts: 3,785
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

Đồ nhà quê, giờ hot trend là 4.0 nhé
Reply With Quote
Đang tải...
  #5  
Old Yesterday, 17:31
OBA OBA is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 1,098
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

Quote:
Originally Posted by leopardkid95@gmail.com View Post
Đại hội võ lâm đã công nhận thất bại rồi. Tầm này trở thành nước công nghệ và dịch vụ thôi chứ công nghiệp làm gì. Bọn kia exp toàn cả trăm năm đến thằng Hàn còn éo ăn thua nữa là VN
Dịch vụ sạch, công nghệ cao, lương cao, lợi nhuận lớn... ngon ăn thế mấy thg giàu nó ăn hết mịe rồi... đến dc phần con vit ah
Reply With Quote
  #6  
Old Yesterday, 17:37
smandpo's Avatar
smandpo smandpo is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2013
Location: Nơi thuộc về nỗi nhớ
Posts: 1,106
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

that's cú lừa, mai phen
Reply With Quote
  #7  
Old Yesterday, 17:38
anhdet1989 anhdet1989 is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2009
Posts: 1,161
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

cho ăn bánh vẽ, éo lên đc rồi bẻ sang 4.0, lụa thế :rof:

đỉnh cow iq cả đấy
Reply With Quote
  #8  
Old Yesterday, 17:42
bomvang bomvang is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2014
Posts: 8
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

Quote:
Originally Posted by anhdet1989 View Post
cho ăn bánh vẽ, éo lên đc rồi bẻ sang 4.0, lụa thế :rof:

đỉnh cow iq cả đấy
cua khét vl
các bác ngồi ở thần điện ý
Reply With Quote
  #9  
Old Yesterday, 18:16
chipkoi005 chipkoi005 is online now
Senior Member
 
Join Date: 07-2014
Posts: 490
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

Không xạo thì đâu phải cơm sườn. Bọn cơm sườn là trùm cho ăn bánh vẽ mà. Đến cụ tổ của nó còn vẽ ra cảnh con người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #10  
Old Yesterday, 19:52
andy dufresne andy dufresne is offline
Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 49
Re: Năm 2020, VN trở thành nước công nghiệp, hiện đại

lãnh đạo mình không có tâm. không có tầm. lại tránh độc tài nên lại chia tam quyền. thành ra như cụ nam cao có nói:

một thầy địa lí đi qua đất làng này có dừng lại và bảo rằng. làng này vào cái thế quần ngư tranh thực. tức là bọn đàn anh chỉ là một đàn cá tranh mồi. mồi thì ngon đấy. nhưng mà năm bè bảy mối. bè nào cũng kết vây cánh chung quanh một người. cánh cụ xuân phúc. cánh ông phú trọng. cánh ông tấn dũng... cánh ông sinh hùng... bằng ấy cánh hùa lại với nhau để bóc lột con em. nhưng lại ngấm ngầm chia rẽ.nhè từng chỗ hở để mà trị nhau... ngoài mặt thì tử tế với nhau. nhiwng trong bụng lúc nào cũng chỉ muốn cho nhau lụn bại để cưỡi lên đầu lên cổ.

tư duy nhiệm kỳ. chia bè rẽ phái. khó mà phát triển được.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 00:52.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019