Chuyện kể của tiểu nô tài ( TIẾP) - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > From f17 with Love
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 08-10-2018, 20:37
hanoikute1's Avatar
hanoikute1 hanoikute1 is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,597
Chuyện kể của tiểu nô tài ( TIẾP)

Đặt viên gạch ở đây viết tiếp chuyện cho ae đọc
Ae chú ý đây là chuyện hư cấu hoàn toàn nên ae đừng hỏi code hay uncode mất công
Link các món ăn phần trước ae tham khảo
https://shrib.com/#monngonvietnamcác món ngon phần trước đọc ở đâyPhần tiếp https://forums.voz.vn/showthread.php...osted=1:canny:
Tiếp
https://forums.voz.vn/showthread.php...382827:beauty:

https://forums.voz.vn/showthread.php...88181&posted=1 Phần tiếp nhà ae
Phần 1 nhạc hội 6 các thím đọc thì đọc từ phần 1 này :https://m.imgur.com/a/9J98Ycc
Phần
tiếp :https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=8
Tiếp /https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=11
Tiếp https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=12
Ngoại truyện đại nhạc hội thập nhất :https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=16
Tiếp theo : https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=19
Tiếp :https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=21
Tiếp: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=22
Tiếp : https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=27
Tiếp : https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=30
Tiếp : https://forums.voz.vn/showthread.php...#post148427784
Tiếp: https://forums.voz.vn/showthread.php...#post148437222
Tiếp https://forums.voz.vn/showthread.php?p=148447885
Tiếp: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=51
Tiếp : https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=56
Tiếp : https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=75
Tiếp :https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=79
Tiếp: https://forums.voz.vn/showthread.php...#post148519731
Tiếp :https://forums.voz.vn/showthread.php?p=148529858
Tiếp : https://forums.voz.vn/showthread.php?p=148540229
Tiếp : https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=111
Có phần mới rồi nha ae

Last edited by hanoikute1; 13-04-2019 at 10:11.
Reply With Quote
  #2  
Old 08-10-2018, 20:50
karry0248 karry0248 is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2017
Posts: 583
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

LƯU Ý AE ĐÂY LÀ TRUYỆN HƯ CẤU NÊN MONG AE Ý THỨC ĐỪNG HỎI CODE HAY DECODE Ở ĐÂY,MUỐN BIẾT THÊM VẤN ĐỀ GÌ HAY CHƯA HIỂU CÓ THỂ HỘP CÁC BẠN Ở TRONG NÀY,ĐỪNG ĐỂ VÌ CHÚT BỐC ĐỒNG MÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MN,THÂN
Một lưu ý từ mod
Quote:
Originally Posted by NCQ View Post
Mấy chú đồn linh tinh một xóa post, kể cả quote,

Vậy nhá

Ko thân

PS :ĐÂY LÀ CHUYỆN
Nhạc hội 6 cho ae nào xem mờ
https://image.ibb.co/mua1Op/1.png
https://image.ibb.co/eb60ip/2.png
https://image.ibb.co/k2fFG9/3.png
https://image.ibb.co/i4rGOp/4.png
mình sẽ tổng hợp lại cái chap ở đây còn các phần trước bạn đọc qua #1 xem hướng dẫn
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=2
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=3
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=5
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=8
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=11
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=12
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=16
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=19
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=21
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=22
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=24
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=27
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=30
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=33
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=34
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=40
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=45
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=47
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=50
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=51
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=56
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=60
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=61
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=65
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=67
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=75
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=75
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=79
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=81
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=83
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=86
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=90
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=90
Ngoại truyện:https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=91
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=95
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=101
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=111
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=113
Ngoại truyện2: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=116
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=124
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=125
Ngoại truyện 3:https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=127
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=136
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7419189&page=137
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1506
Ngoại truyện 4:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1600
Ngoại truyện 5:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1661
Ngoại truyện 6.1:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1698
Ngoại truyện 6.2:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1706
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1720
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1738 (tạm dừng mạch chính)
Ngoại truyện 7.1:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1782
Ngoại truyện 7.2:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1796
Ngoại truyện 8.1:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1834
Ngoại truyện 8.2:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1852
Ngoại truyện 8.3:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1908
Ngoại truyện 8.4:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1961
Ngoại truyện 9.1:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2096
Ngoại truyện 9.2:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2110
Ngoại truyện 9.3:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2194
Ngoại truyện 9.4:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2206
Ngoại truyện 9.5:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2214
Ngoại truyện 9.6:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2228
Ngoại truyện 10.1:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2301
Ngoại truyện 10.2:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2365
Ngoại truyện 10.3:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2380
Ngoại truyện 10.4:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2414
Ngoại truyện 11.1:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2466
Ngoại truyện 11.2:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2515
Ngoại truyện 11.3:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2605
Ngoại truyện 11.4:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2627
Ngoại truyện 11.5:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2688
Ngoại truyện 11.6:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2693
Ngoại truyện 11.7:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2747
Ngoại truyện 12.1:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2867
Ngoại truyện 12.2:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2879
Ngoại truyện 12.3:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=2912
Ngoại truyện 12.4:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3104
Ngoại truyện 12.5:https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3127
Tiếp mạch chính:
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3492
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3502
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3563

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp

Last edited by karry0248; 15-04-2019 at 17:21.
Reply With Quote
  #3  
Old 08-10-2018, 20:59
hanoikute1's Avatar
hanoikute1 hanoikute1 is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,597
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

=> ae nào đã theo dõi được 2 kì nhạc hội 6/7 đây là phần sẽ là bước tiếp nối nhé mình sẽ đi từ hiện tại về quá khứ ae nào chưa đọc có thể ra ngoài luôn vì ko hiểu gì đâu
Năm thịnh vương thứ nhất , triều đại red
- tể tướng tuân Úc sau khi thu thập các quan đại thần đã nhất trí để chúa Nguyễn lên thay thịnh vương lên ngôi hoàng đế triều nhà red trước khi vào nhạc hội bát kỳ .... để tướng đã cho gửi các phiếu tham dò lấy ý kiến các quan đầu triều , thượng thư các bộ , tri phủ cả nước và kết quả thăm dò ý kiến đạt tỉ lệ rất cao
Phủ chúa mật thất
- chúa Nguyễn : ây dà cái tên tuân Úc này thật ko đơn giản ... mới qua thăm dò ý kiến ta đã cùng vs trung lang tướng tung tin đi khắp nơi lấy ý kiến thăm dò trước nhạc hội bát kì rồi
- vịn thân vương : chúa có thể dùng quyền phủ quyết hoặc ta sẽ nhóm họp quân cơ viện để....:
- chúa Nguyễn hắn đã có chuẩn bị lại tung tin là ta muốn lên làm đám trung dung quyết ko dám bỏ phiếu trống kể cả ta có đứng trước quân cơ viện xin rút ... người tính xem hắn đi cho ta con dao và bắt ta chơi .... vậy hay là ta chơi dao cho hắn xem
- vịn vương : ý chúa là .... có phải muốn mượn gió ...
- chúa Nguyễn : ko vội mau cho người gọi thái thú đại nhân kỷ uỷ đến đây cho ta .... có việc cần bàn rồi
........
thái thú đại nhân tất tải vào trầu vừa vào mật thất đã vội hành lễ
- chúa Nguyễn : thôi bớt lễ máu ngồi đây : những việc ta giao cho kỷ ủy giám sát viện các người đã có tiến triển gì chưa .... mau báo cáo liệu đã chuyển sang bộ hình được chưa ...
- thái thú đại nhân: bẩm hồ sơ đã đâu đấy .... nhưng chúa đã căn dặn thần dục tốc bất đạt nên thần vẫn đang củng cố chứng cứ đợi lệnh
- chúa Nguyễn : tốt lắm..... hắn đưa cho ta con dao để xem ai đứt tay
- vịn vương : bẩm nhưng tuân Úc liệu có nghĩ ra kế này ko thưa chúa ?
- chúa Nguyễn : cái này chính là cái làm ta cầm con dao này để xem
Hắn là ai .....
Vịn vương và thái thú đại nhân nhìn nhau ko nói gi....
***** bên ngoài tiểu nô tài thấy 3 minh chủ bàn việc vs nhau mà cũng thấy thất kinh đôi phần ......
..... mọi chuyện hồi sau sẽ rõ
Reply With Quote
  #4  
Old 08-10-2018, 21:01
hanoikute1's Avatar
hanoikute1 hanoikute1 is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,597
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

Quote:
Originally Posted by karry0248 View Post
Mà cũng đừng quảng cáo linh tinh vội nhé bác ko bay nhanh hơn đấy

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
Ai biết thì đọc
Reply With Quote
  #5  
Old 08-10-2018, 21:16
caidaulau's Avatar
caidaulau caidaulau is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2012
Posts: 2,371
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

ai có backup mấy phần trước không ạ
Reply With Quote
  #6  
Old 08-10-2018, 21:16
DangKyNickKhoQua's Avatar
DangKyNickKhoQua DangKyNickKhoQua is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2012
Posts: 1,604
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

đánh dấu, hy vong không bị xoá.
Reply With Quote
  #7  
Old 08-10-2018, 21:17
hanoikute1's Avatar
hanoikute1 hanoikute1 is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,597
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

Quote:
Originally Posted by caidaulau View Post
ai có backup mấy phần trước không ạ
Vào đây xin link các ông ấy kiểu gì cũng còn giữ
Reply With Quote
  #8  
Old 08-10-2018, 21:18
caidaulau's Avatar
caidaulau caidaulau is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2012
Posts: 2,371
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

Quote:
Originally Posted by hanoikute1 View Post
Vào đây xin link các ông ấy kiểu gì cũng còn giữ
biết thế nên mới xin
Reply With Quote
  #9  
Old 08-10-2018, 21:19
Corn Kim Bar's Avatar
Corn Kim Bar Corn Kim Bar is online now
Senior Member
 
Join Date: 11-2017
Location: Nơi chẳng ai biết là nơi nào!!!!
Posts: 677
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

Giờ tháng 10 rồi, vừa qua hội 8 xong mà cuối năm đã hội 9 à a? Hay là năm âm lịch nhỉ?
Reply With Quote
  #10  
Old 08-10-2018, 21:21
hanoikute1's Avatar
hanoikute1 hanoikute1 is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,597
Re: CHUYỆN KỂ CỦA TIỂU NÔ TÀI ( TIẾP)

Quote:
Originally Posted by Corn Kim Bar View Post
Giờ tháng 10 rồi, vừa qua hội 8 xong mà cuối năm đã hội 9 à a? Hay là năm âm lịch nhỉ?
Đây thớt chuyện bạn ơi hỏi ra thớt khác cuối năm Tây nhé
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 21:22.