2.
vBulletin Message

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đang muốn tạo chủ đề mới, mục này hiện đã không nhận thêm chủ đề, đồng thời đã được thay thế bằng mục tương đương tại phiên bản mới của vozForums là theNEXTvoz hoạt động tại https://next.voz.vn/

Những chủ đề hiện tại sẽ vẫn được mở và có thể tiếp tục thảo luận không giới hạn, cho tới khi chúng được chuyển qua phiên bản theNEXTvoz.

Tài khoản của bạn tại theNEXTvoz có username và password giống như tại vozForums, tuy nhiên lưu ý bỏ dấu phẩy (,) nếu có trong username. Mọi khó khăn khi login vào theNEXTvoz hãy tìm sự trợ giúp tại mục Góp ý & Thắc mắc.

Sự chuyển đổi này tuy sẽ gây phiền toái nhưng rất cần thiết, do hệ thống cũ vozForums đã quá lỗi thời không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng, mong các bạn thông cảm; nếu chưa vừa ý về điểm nào, vui lòng gửi ý kiến tại f3 mới!All times are GMT +7. The time now is 02:54.