Thread phim dành cho vOzers giải trí! - Page 51 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Superthreads - Wiki vOz
Reply
 
Thread Tools
  #501  
Old 29-09-2007, 17:16
Mog's Avatar
Mog Mog is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Posts: 805

Quote:
Originally Posted by BobbyKhanh
Mấy bản russian nào mà chả có cả audio chuẩn đi kèm ̀ , cả bộ container của nó . Lúc xem phim bác ấn biểu tượng Haai Media spliter ở dưới góc rồi chỉnh sang English là okie mà
Tùy thôi. Cái có cái không.
Không tin thì thử đi: chỉ có 1 audio là Russian thôi.
Code:
http://rapidshare.com/files/56334175/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part01.rar
http://rapidshare.com/files/56334616/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part02.rar
http://rapidshare.com/files/56335116/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part03.rar
http://rapidshare.com/files/56335606/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part04.rar
http://rapidshare.com/files/56336133/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part05.rar
http://rapidshare.com/files/56336723/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part06.rar
http://rapidshare.com/files/56337305/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part07.rar
http://rapidshare.com/files/56337844/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part08.rar
http://rapidshare.com/files/56338324/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part09.rar
http://rapidshare.com/files/56338809/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part10.rar
http://rapidshare.com/files/56339367/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part11.rar
http://rapidshare.com/files/56339915/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part12.rar
http://rapidshare.com/files/56340442/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part13.rar
http://rapidshare.com/files/56340948/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part14.rar
http://rapidshare.com/files/56341516/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part15.rar
http://rapidshare.com/files/56342096/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part16.rar
http://rapidshare.com/files/56342558/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part17.rar
http://rapidshare.com/files/56343054/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part18.rar
http://rapidshare.com/files/56343595/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part19.rar
http://rapidshare.com/files/56344081/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part20.rar
http://rapidshare.com/files/56344665/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part21.rar
http://rapidshare.com/files/56345286/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part22.rar
http://rapidshare.com/files/56345850/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part23.rar
http://rapidshare.com/files/56346413/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part24.rar
http://rapidshare.com/files/56348169/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part25.rar
http://rapidshare.com/files/56348696/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part26.rar
http://rapidshare.com/files/56349312/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part27.rar
http://rapidshare.com/files/56349770/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part28.rar
http://rapidshare.com/files/56350303/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part29.rar
http://rapidshare.com/files/56350808/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part30.rar
http://rapidshare.com/files/56351283/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part31.rar
http://rapidshare.com/files/56351801/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part32.rar
http://rapidshare.com/files/56352253/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part33.rar
http://rapidshare.com/files/56352742/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part34.rar
http://rapidshare.com/files/56353196/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part35.rar
http://rapidshare.com/files/56353668/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part36.rar
http://rapidshare.com/files/56354174/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part37.rar
http://rapidshare.com/files/56354687/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part38.rar
http://rapidshare.com/files/56355361/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part39.rar
http://rapidshare.com/files/56355823/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part40.rar
http://rapidshare.com/files/56356250/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part41.rar
http://rapidshare.com/files/56358280/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part42.rar
http://rapidshare.com/files/56358776/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part43.rar
http://rapidshare.com/files/56359273/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part44.rar
http://rapidshare.com/files/56359772/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part45.rar
http://rapidshare.com/files/56362104/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part46.rar
http://rapidshare.com/files/56362529/Over.The.Hedge.HDTV.1080p.x264.AC3-5.1.part47.rar
Thêm cái Van helsing này nó cũng quên tiếng Anh luôn. Shit
Code:
http://rapidshare.com/files/19106863/VnHl.CPR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/19108877/VnHl.CPR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/19146034/VnHl.CPR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/19147189/VnHl.CPR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/19148361/VnHl.CPR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/19149411/VnHl.CPR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/19150609/VnHl.CPR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/19151954/VnHl.CPR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/19153924/VnHl.CPR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/19155874/VnHl.CPR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/19164836/VnHl.CPR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/19167113/VnHl.CPR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/19169722/VnHl.CPR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/19172804/VnHl.CPR.part14.rar
http://rapidshare.com/files/19176163/VnHl.CPR.part15.rar
http://rapidshare.com/files/19179701/VnHl.CPR.part16.rar
http://rapidshare.com/files/19183626/VnHl.CPR.part17.rar
http://rapidshare.com/files/19188064/VnHl.CPR.part18.rar
http://rapidshare.com/files/19191707/VnHl.CPR.part19.rar
http://rapidshare.com/files/19195322/VnHl.CPR.part20.rar
http://rapidshare.com/files/19199245/VnHl.CPR.part21.rar
http://rapidshare.com/files/19239895/VnHl.CPR.part22.rar
http://rapidshare.com/files/19243895/VnHl.CPR.part23.rar
http://rapidshare.com/files/19248028/VnHl.CPR.part24.rar
http://rapidshare.com/files/19252652/VnHl.CPR.part25.rar
http://rapidshare.com/files/19256322/VnHl.CPR.part26.rar
http://rapidshare.com/files/19259798/VnHl.CPR.part27.rar
http://rapidshare.com/files/19262533/VnHl.CPR.part28.rar
http://rapidshare.com/files/19265083/VnHl.CPR.part29.rar
http://rapidshare.com/files/19267887/VnHl.CPR.part30.rar
http://rapidshare.com/files/19270168/VnHl.CPR.part31.rar
http://rapidshare.com/files/19272889/VnHl.CPR.part32.rar
http://rapidshare.com/files/19275166/VnHl.CPR.part33.rar
http://rapidshare.com/files/19277461/VnHl.CPR.part34.rar
http://rapidshare.com/files/19319889/VnHl.CPR.part35.rar
http://rapidshare.com/files/19281343/VnHl.CPR.part36.rar
http://rapidshare.com/files/19283283/VnHl.CPR.part37.rar
http://rapidshare.com/files/19284811/VnHl.CPR.part38.rar
http://rapidshare.com/files/19286416/VnHl.CPR.part39.rar
http://rapidshare.com/files/19287884/VnHl.CPR.part40.rar
http://rapidshare.com/files/19289194/VnHl.CPR.part41.rar
http://rapidshare.com/files/19290821/VnHl.CPR.part42.rar
http://rapidshare.com/files/19292049/VnHl.CPR.part43.rar
http://rapidshare.com/files/19293362/VnHl.CPR.part44.rar
http://rapidshare.com/files/19294443/VnHl.CPR.part45.rar
http://rapidshare.com/files/19295471/VnHl.CPR.part46.rar


Password: www.capa.ru
Reply With Quote
  #502  
Old 30-09-2007, 07:46
babyB0Y's Avatar
babyB0Y babyB0Y is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: ~/
Posts: 2,171

Đề nghị anh em làm mấy quả torrent để kéo cho dễ, mấy em RS phiền lòng quá
nXqd
Reply With Quote
  #503  
Old 02-10-2007, 08:50
kakalot kakalot is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 930

Bác nào ở Hn nhiều HDTV cho em xách ổ cứng qua với
Reply With Quote
  #504  
Old 02-10-2007, 09:03
phamthaihoa's Avatar
phamthaihoa phamthaihoa is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2007
Location: 127.0.0.1
Posts: 1,167

Quote:
Originally Posted by babyB0Y
Đề nghị anh em làm mấy quả torrent để kéo cho dễ, mấy em RS phiền lòng quá
nXqd
nói thật chứ trên forum anh em suốt ngày than phiền vì rapid, mà trên thế giới người ta dùng ngày càng nhiều
chi bằng mua 1 acc cho nó nhanh
Reply With Quote
  #505  
Old 02-10-2007, 11:34
babyB0Y's Avatar
babyB0Y babyB0Y is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: ~/
Posts: 2,171

Quote:
Originally Posted by phamthaihoa
nói thật chứ trên forum anh em suốt ngày than phiền vì rapid, mà trên thế giới người ta dùng ngày càng nhiều
chi bằng mua 1 acc cho nó nhanh
Có 1 cái đây nhưng thích kéo torrent hơn
nXqd
Reply With Quote
  #506  
Old 02-10-2007, 13:28
lookout's Avatar
lookout lookout is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2007
Location: Home ... sweet home ...
Posts: 3,223

Quote:
Originally Posted by babyB0Y
Có 1 cái đây nhưng thích kéo torrent hơn
nXqd
vô đối lão này, mình lại bỏ torrent cắm rapid rồi
Reply With Quote
  #507  
Old 02-10-2007, 13:32
kakalot kakalot is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 930

Quote:
Originally Posted by babyB0Y
Có 1 cái đây nhưng thích kéo torrent hơn
nXqd
Bác không dùng để em xài hộ cho
Reply With Quote
  #508  
Old 02-10-2007, 13:49
pvthanh100's Avatar
pvthanh100 pvthanh100 is offline
Team "thèm tít"
 
Join Date: 08-2007
Posts: 7,707

Quote:
Originally Posted by babyB0Y
Có 1 cái đây nhưng thích kéo torrent hơn
nXqd
Em kéo rapid lúc nào cũng đạt max tốc độ của bọn ISP cung cấp.
Torrent còn phải tuỳ vào số seed.
Reply With Quote
  #509  
Old 02-10-2007, 13:57
DrCrazzzy's Avatar
DrCrazzzy DrCrazzzy is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Location: Về rồi...
Posts: 1,303

rapid buồn buồn nó del một file là đi hết đống còn lại, cắt lỗi 1 file cũng đi hết, một ngày chỉ có 5GB sao đủ 1 film 8GB
Reply With Quote
  #510  
Old 02-10-2007, 13:59
pvthanh100's Avatar
pvthanh100 pvthanh100 is offline
Team "thèm tít"
 
Join Date: 08-2007
Posts: 7,707

Quote:
Originally Posted by Mog
Tùy thôi. Cái có cái không.
Không tin thì thử đi: chỉ có 1 audio là Russian thôi.
Em cũng đau đớn đây bác ạ. Vào UDS nó quẳng cái link đó mất 4 tiếng ngồi kéo ai dè lang Ru. Pó tay Sau phải down lại ver 9 Gb.
Pác down thử link sau. Get ở moviesshare.com
PHP Code:
http://rapidshare.com/files/29778776/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part01.rar
http://rapidshare.com/files/29779273/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part02.rar
http://rapidshare.com/files/29779806/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part03.rar
http://rapidshare.com/files/29780373/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part04.rar
http://rapidshare.com/files/29780758/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part05.rar
http://rapidshare.com/files/29781265/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part06.rar
http://rapidshare.com/files/29781888/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part07.rar
http://rapidshare.com/files/29782406/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part08.rar
http://rapidshare.com/files/29782926/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part09.rar
http://rapidshare.com/files/29783431/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part10.rar
http://rapidshare.com/files/29783902/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part11.rar
http://rapidshare.com/files/29784434/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part12.rar
http://rapidshare.com/files/29784889/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part13.rar
http://rapidshare.com/files/29785427/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part14.rar
http://rapidshare.com/files/29785966/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part15.rar
http://rapidshare.com/files/29786443/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part16.rar
http://rapidshare.com/files/29786983/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part17.rar
http://rapidshare.com/files/29787370/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part18.rar
http://rapidshare.com/files/29787786/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part19.rar
http://rapidshare.com/files/29788169/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part20.rar
http://rapidshare.com/files/29788540/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part21.rar
http://rapidshare.com/files/29789138/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part22.rar
http://rapidshare.com/files/29789720/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part23.rar
http://rapidshare.com/files/29790151/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part24.rar
http://rapidshare.com/files/29790582/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part25.rar
http://rapidshare.com/files/29791026/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part26.rar
http://rapidshare.com/files/29791540/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part27.rar
http://rapidshare.com/files/29792042/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part28.rar
http://rapidshare.com/files/29792603/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part29.rar
http://rapidshare.com/files/29793057/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part30.rar
http://rapidshare.com/files/29793613/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part31.rar
http://rapidshare.com/files/29794130/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part32.rar
http://rapidshare.com/files/29794585/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part33.rar
http://rapidshare.com/files/29795027/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part34.rar
http://rapidshare.com/files/29795505/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part35.rar
http://rapidshare.com/files/29795937/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part36.rar
http://rapidshare.com/files/29796411/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part37.rar
http://rapidshare.com/files/29796977/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part38.rar
http://rapidshare.com/files/29797557/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part39.rar
http://rapidshare.com/files/29798097/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part40.rar
http://rapidshare.com/files/29798640/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part41.rar
http://rapidshare.com/files/29799158/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part42.rar
http://rapidshare.com/files/29799759/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part43.rar
http://rapidshare.com/files/29800365/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part44.rar
http://rapidshare.com/files/29800850/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part45.rar
http://rapidshare.com/files/29801272/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part46.rar
http://rapidshare.com/files/29801820/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part47.rar
http://rapidshare.com/files/29802315/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part48.rar
http://rapidshare.com/files/29802962/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part49.rar
http://rapidshare.com/files/29803606/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part50.rar
http://rapidshare.com/files/29804064/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part51.rar
http://rapidshare.com/files/29804514/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part52.rar
http://rapidshare.com/files/29804946/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part53.rar
http://rapidshare.com/files/29805412/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part54.rar
http://rapidshare.com/files/29805959/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part55.rar
http://rapidshare.com/files/29806476/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part56.rar
http://rapidshare.com/files/29807029/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part57.rar
http://rapidshare.com/files/29807667/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part58.rar
http://rapidshare.com/files/29808154/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part59.rar
http://rapidshare.com/files/29808596/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part60.rar
http://rapidshare.com/files/29809053/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part61.rar
http://rapidshare.com/files/29809500/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part62.rar
http://rapidshare.com/files/29810028/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part63.rar
http://rapidshare.com/files/29810582/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part64.rar
http://rapidshare.com/files/29811023/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part65.rar
http://rapidshare.com/files/29849254/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part66.rar
http://rapidshare.com/files/29850119/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part67.rar
http://rapidshare.com/files/29850608/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part68.rar
http://rapidshare.com/files/29851386/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part69.rar
http://rapidshare.com/files/29851985/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part70.rar
http://rapidshare.com/files/29852581/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part71.rar
http://rapidshare.com/files/29853120/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part72.rar
http://rapidshare.com/files/29853736/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part73.rar
http://rapidshare.com/files/29854283/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part74.rar
http://rapidshare.com/files/29854910/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part75.rar
http://rapidshare.com/files/29855393/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part76.rar
http://rapidshare.com/files/29856141/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part77.rar
http://rapidshare.com/files/29856734/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part78.rar
http://rapidshare.com/files/29857459/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part79.rar
http://rapidshare.com/files/29857944/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part80.rar
http://rapidshare.com/files/29858378/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part81.rar
http://rapidshare.com/files/29858781/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part82.rar
http://rapidshare.com/files/29859669/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part83.rar
http://rapidshare.com/files/29860117/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part84.rar
http://rapidshare.com/files/29860706/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part85.rar
http://rapidshare.com/files/29860996/iguana-vanhelsing.720p.5.1.part86.rar
Passwordwww.moviesshare.com 
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 08:15.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bạch Thành Trung © 2019 Công ty TNHH Thật Vi Diệu
ĐC tầng 4, số 6-8 Đường D2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam - SĐT 0981323799 - MST 0313906593
Giấy phép thiết lập MXH số 334/GP-BTTTT, Ký ngày: 19/08/2019