2.
Notices

Reply
 
Thread Tools
  #171  
Old 15-03-2020, 22:08
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #172  
Old 17-03-2020, 08:30
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #173  
Old 18-03-2020, 21:56
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #174  
Old 20-03-2020, 08:29
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #175  
Old 21-03-2020, 11:15
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #176  
Old 23-03-2020, 08:29
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #177  
Old 26-03-2020, 19:32
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #178  
Old 28-03-2020, 09:18
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #179  
Old 30-03-2020, 08:45
thanhtung2010's Avatar
thanhtung2010 thanhtung2010 is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 183
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Nhận thiết kế web giao code ở HCM
__________________
Thiết kế Website giá rẻ: aithietke.com
Reply With Quote
  #180  
Old 30-03-2020, 10:35
bangle bangle is offline
Member
Join Date: 03-2015
Posts: 32
Re: Nhận thiết kế web giao code ở HCM

Chuyên gia cho tớ hỏi nhờ. Tớ đang dùng WP. Lúc đầu tạo đường dẫn tính cho web thì đặt là idpost_postname. Như vậy hiển thị google không tốt lắm, giờ tớ muốn các bài viết tiếp theo trở thành postname_idpost, còn các bài viết cũ giữ nguyên thì làm thế nào vậy?
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:02.