Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường về Việt Nam của Phong Vũ Buffalo - Page 266 - vozForums
vozForums
Go Back   vozForums > Games > League of Legends
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2651  
Old 11-10-2018, 19:48
frogjr's Avatar
frogjr frogjr is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2011
Posts: 9,182
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

Cả 2 trận lên mejai cả 2, người ta bảo Italia là VN của Châu Âu đéo sai mà
  #2652  
Old 11-10-2018, 19:48
Zeala's Avatar
Zeala Zeala is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2018
Location: Thánh địa FFQ
Posts: 1,902
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

NA ULTI, NA FLASH
  #2653  
Old 11-10-2018, 19:50
lamlamll lamlamll is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 1,337
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

Bọn NA đánh kiểu vậy mà ăn 3 suất cktg

Gửi từ Asus ASUS_X00DD bằng vozFApp
  #2654  
Old 11-10-2018, 19:50
nhok.gumgumver3's Avatar
nhok.gumgumver3 nhok.gumgumver3 is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2013
Posts: 1,084
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

dm h mới rảnh lên coi địt mẹ EU tuổi lozz nhé
  #2655  
Old 11-10-2018, 19:52
mca2101's Avatar
mca2101 mca2101 is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2012
Posts: 1,614
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

vl mũ thích nghi
  #2656  
Old 11-10-2018, 19:53
ntd88's Avatar
ntd88 ntd88 is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2010
Posts: 350
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

NA chắc giờ chỉ đáng gác cổng

Gửi từ Sony D6603 bằng vozFApp
  #2657  
Old 11-10-2018, 19:54
rennj's Avatar
rennj rennj is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2009
Posts: 16,510
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

Brother Sven ờ gen
  #2658  
Old 11-10-2018, 19:55
LeuBaoVoTam's Avatar
LeuBaoVoTam LeuBaoVoTam is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2017
Location: cép pi tồ
Posts: 4,777
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

Súc vật sven
  #2659  
Old 11-10-2018, 19:56
frogjr's Avatar
frogjr frogjr is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2011
Posts: 9,182
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

Idol Gondelglue gánh nửa mùa giải gãy mẹ lưng phải nhường slot cho Brother Sven
  #2660  
Old 11-10-2018, 19:57
rennj's Avatar
rennj rennj is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2009
Posts: 16,510
Re: Chung Kết Thế Giới 2018 - Đường tới Incheon của Phong Vũ Buffalo

DM tự hủy giỏi vc, thua
Closed Thread

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 04:55.
Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.