Nơi khác/TQ Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9 - vozForums
vozForums
Update tình hình vOz nói chung (tháng 5/2018)

Go Back   vozForums > Khu thương mại - Mua và Bán > Các thiết bị công nghệ khác


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 14-03-2018, 03:54
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

đả bán xong thank

Last edited by culibad; 13-04-2018 at 11:44.
Reply With Quote
  #2  
Old 14-03-2018, 12:29
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

...............................
Reply With Quote
  #3  
Old 14-03-2018, 19:38
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

....................................
Reply With Quote
  #4  
Old 16-03-2018, 12:18
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

..................................up
Reply With Quote
  #5  
Old 17-03-2018, 02:00
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

.......................................
Reply With Quote
  #6  
Old 18-03-2018, 15:05
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

......................................
Reply With Quote
  #7  
Old 19-03-2018, 20:17
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

up..............................
Reply With Quote
  #8  
Old 21-03-2018, 18:06
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

up.............................
Reply With Quote
  #9  
Old 22-03-2018, 12:03
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

.......................................
Reply With Quote
  #10  
Old 29-03-2018, 14:33
culibad's Avatar
culibad culibad is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,182
Re: Máy chiếu SONY VPL-HW45ES màn chiếu 120-inch 16:9

up......................................
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 06:03.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.