View Single Post
  #6  
Old 14-08-2016, 15:06
gaithanhlau's Avatar
gaithanhlau gaithanhlau is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 22
Re: Tổng hợp lỗi tại đây

1. nên cho dùng avatar là ảnh động
2. nên bổ xung chức năng like và unlike
3. có nên gỡ bỏ 20 post để tránh spam
Reply With Quote