View Single Post
  #6  
Old 09-08-2016, 17:58
supperspy01's Avatar
supperspy01 supperspy01 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 04-2010
Location: tạm trú ở Đà Nẵng.
Posts: 3,855
Re: Cần giúp đỡ với galaxy S4

uầy để chờ thử coi.

à được rồi, nhưng giờ lại bị fail to detect location, dù gps đã bật.

và xung quanh éo thấy cái pokestop nào cả

Last edited by supperspy01; 09-08-2016 at 18:12.
Reply With Quote