View Single Post
  #5  
Old 09-08-2016, 16:38
htts_vn's Avatar
htts_vn htts_vn is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2012
Posts: 66
Re: Cần giúp đỡ với galaxy S4

Lần đầu chịu khó chờ xí. Qua lần sau nuột liền. Mình cũng s4 đây. Lần đầu tiên để chờ tầm 20p lận