View Single Post
  #4  
Old 09-08-2016, 10:45
Mr Clone's Avatar
Mr Clone Mr Clone is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2013
Posts: 229
Re: [Help] Sữa lỗi khi chơi Pokemon Go

Bấm liên tọi vô cái dòng Software version là nó hiện ra!
Reply With Quote