View Single Post
 
Old 21-02-2008, 11:39
kemque kemque is offline
Member
 
Join Date: 04-2007
Posts: 79
Re: 7 Kỳ quan mới của TG - Thật là bi hài!!!!!!!!!

hmmm, như vậy thì có vấn đề gì đâu nhỉ, cái headline của nó thế này mà :
The top 77 candidates of the New 7 Wonders of Nature Nominees