View Single Post
  #4  
Old 21-02-2008, 11:36
trick's Avatar
trick trick is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2008
Posts: 545
Re: 7 Kỳ quan mới của TG - Thật là bi hài!!!!!!!!!

Thật là chán