View Single Post
  #3  
Old 21-02-2008, 11:35
Frame's Avatar
Frame Frame is offline
K.I.A
 
Join Date: 03-2007
Posts: 1,979
Re: 7 Kỳ quan mới của TG - Thật là bi hài!!!!!!!!!

Đang bầu chọn mà, với kiểu huy động vote như thế này thì chẳng có gì lạ.