View Single Post
  #2  
Old 21-02-2008, 11:33
pious pious is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2007
Posts: 698
Re: 7 Kỳ quan mới của TG - Thật là bi hài!!!!!!!!!

http://www.new7wonders.com/nature/en/liveranking/
thật là bi hài