View Single Post
 
Old 21-02-2008, 11:33
pious pious is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2007
Posts: 698
7 Kỳ quan mới của TG - Thật là bi hài!!!!!!!!!

Trong Top 7 hiện nay: có đến 3 Kỳ quan của VN, 3 Kỳ quan là của Bangladesh.
Em ko biết phải bình luận vụ này ntn cả.