View Single Post
  #1  
Old 21-07-2016, 11:35
lebao's Avatar
lebao lebao is offline
★★★★★
 
Join Date: 07-2006
Posts: 6,383
Tổng hợp lỗi tại đây

Vừa mới chỉnh sửa một số lỗi, tuy nhiên khả năng là vẫn còn vài thứ chưa ổn. Trong quá trình tham gia, bị phát sinh lỗi gì thì các bạn vui lòng post vào đây, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất có thể.

Tạm list ra ở đây, từ từ bổ sung thêm
  • Không up/đổi avatar được
  • Forgotten Password không hoạt động
  • Chức năng xác minh số điện thoại

Update ngày 6/9

Đã fix các thành phần
  • Mở đăng ký
  • Đổi được avatar
  • Chức năng recovery password
  • Bộ search đã hoạt động bình thường
Còn bị lỗi gì nữa thì các bạn vui lòng post lỗi tại đây.

Last edited by lebao; 06-09-2016 at 17:09.
Reply With Quote