View Single Post
  #5  
Old 17-02-2008, 15:23
nguoisaigon's Avatar
nguoisaigon nguoisaigon is offline
AMD addict
 
Join Date: 07-2006
Location: On the Internet
Posts: 2,898
Re: GeIl Esoteria , bí ẩn cần giải đáp

cặp này mà train tốt, tản nhiệt ngon ngon, chích nhiều nhiều thì còn lên cao nữa
Reply With Quote