View Single Post
  #22  
Old 16-02-2008, 19:37
Bexuanmai's Avatar
Bexuanmai Bexuanmai is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 2,503
Re: Leopard - Con báo mỹ miều của APPLE

Nếu MAC mà không đẹp thì Microsoft nó đã không bắt chước nhiều như thế
Reply With Quote