View Single Post
  #10  
Old 10-07-2016, 23:34
quanbau quanbau is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2009
Posts: 383
Re: {Quick test } Ram DDR4 Corsair Vengeance LED

nhìn cái thanh gắn ngược trong clip khó chịu quá
Reply With Quote