View Single Post
  #4  
Old 10-07-2016, 19:54
ngnhon's Avatar
ngnhon ngnhon is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2007
Posts: 128
Re: {Quick test } Ram DDR4 Corsair Vengeance LED

mình chỉnh cho 2 thanh sáng liên tục không chớp nháy được không bạn. Đang định muốn đổi gió
Reply With Quote