View Single Post
  #2  
Old 15-02-2008, 16:53
DJRapDance's Avatar
DJRapDance DJRapDance is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2008
Posts: 2,101
Re: REVIEW Laptop Acer 4720z giá thấp mà tươm tất

cho biết giá con laptop này được không bạn
Reply With Quote