View Single Post
  #6  
Old 27-06-2016, 19:55
clonebk1's Avatar
clonebk1 clonebk1 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2012
Posts: 244
Re: [Official] [2016 Thread] Path of Exile - Game Online cực đỉnh

đù má, game này nhái vãi cả cứt :v chơi dễ vãi đánh có tí cũng lên đc 100
Reply With Quote