View Single Post
  #7  
Old 05-04-2016, 13:57
QuangThanh2009's Avatar
QuangThanh2009 QuangThanh2009 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2014
Posts: 424
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Toàn khoe chứ chưa thấy hàng đâu
Reply With Quote