View Single Post
  #4  
Old 28-03-2016, 04:04
Mikasa_chan Mikasa_chan is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2015
Location: Wall Maria
Posts: 4,674
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

đua sài lâu hay máy ra lâu
đang sài con 740 sc nấp gập sang chảnh
trong tủ còn xác 1 con nội địa hàn xẻng, tên gì quên mất, cũng nấp gặp
1 con 6700 đen bóng đẹp như mới , con này ngày xưa cầm là oách nhất trường luôn
, vài con phím qwerty ngày xưa dùng, máy k-touch
Reply With Quote