View Single Post
  #3  
Old 02-12-2006, 12:07
hagiang12a19 hagiang12a19 is offline
Junior Member
 
Join Date: 09-2006
Posts: 19
Re: Nội qui về việc sử dụng chữ ký.

à hèm ! Yukumi ơi ! cái chữ ký của bro ngoài chữ ký ra còn có cái lằn đỏ đỏ chạy tới chạy lui là sao vậy ta !
Reply With Quote