View Single Post
 
Old 22-01-2008, 21:43
TH307 TH307 is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2006
Location: Somewheres in the universe
Posts: 9,205
Re: Trên Wikipedia Tiếng Việt có người viết về overclocker kìa

Thì bro nào hiểu về CPU AMD lên viết lại đi, Wiki cho phép chỉnh sửa tự do mà. Người viết trên đó chắc chỉ rành Intel (hoặc có khi là người của Intel)
Reply With Quote