View Single Post
 
Old 22-01-2008, 20:54
486-33Mhz's Avatar
486-33Mhz 486-33Mhz is offline
<DISCONTINUED>
 
Join Date: 08-2006
Location: 34G, 63, 1B, 152 ...
Posts: 6,063
Re: Trên Wikipedia Tiếng Việt có người viết về overclocker kìa

Thế các bạn up firmware không tính là OC àh
Reply With Quote