View Single Post
 
Old 22-01-2008, 19:48
longptv's Avatar
longptv longptv is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2007
Location: động dân cư 91B
Posts: 1,424
Re: Trên Wikipedia Tiếng Việt có người viết về overclocker kìa

Quote:
Originally Posted by Flavia
http://vi.wikipedia.org/wiki/CPU <~~~~~~~~~~~~~~~~~~ đọc thử bài này, có lẽ người viết là fan-boy của Intel (nhìn từ trên xuống y chang lịch sử phát triển của CPU Intel ))
1 trong những trang làm cho AMD mất thị phần. Ko biết là vô tình hay cố ý mà đặt cái title như thía, có vẻ chủ quan quá, phải đặt lại cái title là cpu inteo mới đúng. Người ko biết cứ tưởng chỉ có mỗi inteo sx CPU. Cả bài chỉ có 1 chữ AMD

Last edited by longptv; 22-01-2008 at 19:53.
Reply With Quote