View Single Post
 
Old 22-01-2008, 19:32
Flavia's Avatar
Flavia Flavia is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2007
Posts: 134
Re: Trên Wikipedia Tiếng Việt có người viết về overclocker kìa

Cái Wiki TV này không thể tin tưởng nổi (không nói bên Wiki tiếng Anh ). Chẳng có gì phải xoắn lên cả ^^
Reply With Quote