View Single Post
 
Old 22-01-2008, 19:15
TuanLinhTM's Avatar
TuanLinhTM TuanLinhTM is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 448
Trên Wikipedia Tiếng Việt có người viết về overclocker kìa

Đọc bài viết này này: Người ép xung. AE xem có đúng là viết về mình không nhé !

Last edited by TuanLinhTM; 22-01-2008 at 19:17.
Reply With Quote