View Single Post
  #7  
Old 26-02-2016, 17:32
nhox321's Avatar
nhox321 nhox321 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 807
Re: [PC] Grim Dawn [Action/Adventure/RPG/Multiplayer/Coop/2016]

ai qua nhìu time chơi cho mình xin nhận xét giữa game vs vanhelsin final cut, game nào có hệ thống quest or skill point phong phú,.... mình xin nhận gạch đá
Reply With Quote