View Single Post
  #23  
Old 04-01-2008, 11:58
burgboy1204's Avatar
burgboy1204 burgboy1204 is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2006
Location: Kindergarten
Posts: 2,521
Re: Review HDD Seagate 250Gb SATA-2 cache 16Mb

có thể chụp ảnh cái mặt ổ cững có thông số về nó không xt ơi. xem phát để đi mua, chứ giờ có 2 loại 250GB 1 loại 8Mb, 1 loại 16Mb
Reply With Quote