View Single Post
  #5  
Old 18-11-2009, 00:20
khiconmtv's Avatar
khiconmtv khiconmtv is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2007
Posts: 33,441
Re: Fix DNS để vào Facebook cho WIn 7

Khai báo DNS cho Windows 7
1. Mở Control Panel
2. Chọn Network and Internet –> Network and Sharing Center

3. Click chọn Change adapter settings ở Panel bên trái

4. Hầu hết một số người dùng máy bàn thì có Local Area Connection, trong khi người dùng laptop lại có thêm Wireless Network Connection và thậm chí có cả Bluetooth Network Connection…, tiếp tục bạn phải chuột vào Local Area Connection và chọn Properties.
Chú ý: Bước này sẽ không thay đổi nếu như máy bạn sử dụng mạng thông qua Wireless Network Connection.

5. Nếu có thông báo UAC, bạn chọn Yes
6. Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) và click chọn Properties.

7. Trong cửa sổ Properties, bạn sẽ thấy một số lựa chọn được đánh dấu sẵn ở ô Obtain an IP/DNS Address Automatically, giữ nguyên phần đó và chuyển xuống dưới, click chọn vào mục Use the following DNS server addresses, chuyển Obtain DNS theo thông số dưới đây:
Code:
Preferred DNS : 208.67.222.222
Alternate DNS : 208.67.220.220

8. Check vài ô Validate settings upon exit, chọn OK, chọn Close
9. Windows sẽ kiểm tra thiết lập (nếu như bạn chọn check box ở trên) và quá trình thiết lập kết thúc.
Reply With Quote