View Single Post
  #1  
Old 27-12-2007, 16:56
hIt0sAwA hIt0sAwA is offline
Junior Member
 
Join Date: 10-2007
Posts: 5
GV-NX86S256H va` GV-NX86S256H-B

hic, các bác cho em hỏi, 2 thằng này GV-NX86S256H va` GV-NX86S256H-B, nó khác nhau như thế nào mà giá chênh lệch gần 1 triệu?

GV-NX86S256H hiện tại dường như có 2 lọai, lọai thường và silent,, 2 cái này có gì khác nhau ngòai tính năng giài nhiệt?

Neu mình gắn thêm 1 trong 2 con này thì có cần fan, nguồn gì thêm không *_*

Theo các bác thì nên gắn con nào nhỉ ^_^
CAm on các bác truoc nhá
Reply With Quote