View Single Post
  #8  
Old 14-11-2009, 02:22
gmeobmt gmeobmt is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2008
Posts: 149
Re: Nơi Request >> Mod BIOS SLIC 2.1 PC để active Windows 7

Mình xem bằng Everest, Slic dump toolkit với Read& Write thì no hiện ra không giống nhau cái thì 2.1 cái thì 2.0 là sao vậy bác.
Attached Images
File Type: png Capture1.PNG‎ (18.9 KB, 30 views)
File Type: png Capture2.PNG‎ (15.6 KB, 31 views)
File Type: png Capture3.PNG‎ (35.1 KB, 27 views)
Reply With Quote