View Single Post
  #9  
Old 03-11-2015, 01:16
Dark Silencer's Avatar
Dark Silencer Dark Silencer is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2011
Location: ɱαყµყµ'ร ɦσµรε
Posts: 8,326
Re: [PC] Assassin's Creed® Syndicate [Action/Stealth/Multiplayer/Co-op/2015]

Tôi thấy năm nào cũng lập topic trước 2 3 tuần để anh em vào chém

Đặc biệt là về cấu hình...mà cấu hình năm nay có vẻ
Reply With Quote