View Single Post
  #4  
Old 28-08-2015, 12:34
nhatduc239's Avatar
nhatduc239 nhatduc239 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2010
Posts: 6,288
Re: [UNBOX]Vỏ case SAMA Falcon: Người hùng phân khúc 1 triệu đồng

Ông nhatthanh sáng ngủ dậy bị trẹo cổ hay sao mà hình nào cũng nghiêng nghiêng thế
Reply With Quote