View Single Post
  #24  
Old 24-06-2015, 13:53
h h h h h h is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2015
Posts: 102
Re: Đời xe bus - Những chuyện bây giờ mới kể

ĐM, thằng phụ nào của xe 02 viết đấy ? Tao suốt năm, suốt tháng đi xe 02 đây, đi từ bến luôn, mai phải cho mấy lão lái xe + phụ đọc là lòi ra thằng viết ngay
Reply With Quote