View Single Post
  #18  
Old 02-05-2015, 10:18
spidey94's Avatar
spidey94 spidey94 is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2012
Location: Đà Nẵng
Posts: 625
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

có khi ghim lại lâu lâu vào đọc, dân Đà Nẵng mà suốt ngày ru rú trong nhá
Reply With Quote