View Single Post
  #1109  
Old 20-04-2015, 21:55
helvin_ken's Avatar
helvin_ken helvin_ken is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2012
Location: Dưới quê mới lên " xì gòn " :)
Posts: 800
Re: Quốc sử Quán vOz

MỘT VÀI GHI CHÉP VỀ SỰ TÀN BẠO CỦA VUA LÊ LONG ĐĨNH

( Hiện nay những tiếng xấu của vua Lê Long Đĩnh vẫn đang gây tranh cãi nên xin mọi người chú ý thái độ khi bình luận )

Trong Đại Việt Sử Lược có ghi:

"Tính vua ưa chém giết. Có người phạm tội sắp phải hành hình thì vua bắt lấy cỏ tranh quấn vào người rồi đốt. Lại sai tên hề là Liêu Thủ Tâm cầm con dao cùn nhụt mà xả vào người phạm tội để cho lâu chết. Như thế, phạm nhân phải kêu la ai oán thống thiết đến vài ngày. Liêu Thủ Tâm thấy vậy cợt rằng: "Mày không quen chịu chết".
Nhà vua cười rộ lên lấy làm thích thú."

Còn nữa...
Reply With Quote