View Single Post
 
Old 06-12-2007, 21:40
amicecorp's Avatar
amicecorp amicecorp is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 572
Re: Làm thế nào để chép phim từ VCD vào máy tính

cách 1 : dùng nero, hiện có nhiều người chống copy bằng cách tạo ra vùng dữ liệu hỏng nên win ko copy được.
cách 2 dùng; virtual drive,..v.v bỏ đoạn nào ko copy được, làm theo anh em ở trên
cách 3: dùng kem đánh răng
cách 4: đi chà bóng đĩa
cách 5: đi mua cái đĩa khác
cách 6: download cái khác
cách 7: capture lại những gì bác đã xem
cách 8: đưa đây t tự làm dùm cho
cách 9: thua
Reply With Quote