View Single Post
  #18  
Old 05-03-2015, 14:23
blk_mag's Avatar
blk_mag blk_mag is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2008
Location: Hà Nội
Posts: 634
Re: [Review] Logitech G502 Proteus Core - Long live the Rat King

Cóc bác nào dùng G602 chưa nhỉ, so với G502 thì thế nào ạ
Reply With Quote