View Single Post
  #16  
Old 05-03-2015, 13:09
Rolling321 Rolling321 is offline
Member
 
Join Date: 08-2014
Posts: 84
Re: [Review] Logitech G502 Proteus Core - Long live the Rat King

Lạ nhỉ sản phẩm là do nhà sản xuất làm ra.Nhà phân phối chỉ làm theo chính sách của nhà sản xuất đề ra thì ảnh hưởng thế nào?.Nhà phân phối nó đâu có làm trực tiếp ra sản phẩm đâu mà review nhược điểm kiểu đó.Mình coi review từ nước ngoài tới việt nam đây là lần đầu tiên có vụ nhược điểm nhà phân phối
Reply With Quote