View Single Post
 
Old 05-12-2007, 13:58
mikamehi's Avatar
mikamehi mikamehi is offline
M.I.A
 
Join Date: 08-2006
Posts: 317
Re: Làm thế nào để chép phim từ VCD vào máy tính

Đĩa bị trầy xướt gì rồi! dùng ISO Buster để mà đọc!
Reply With Quote