View Single Post
  #9  
Old 23-10-2009, 08:47
UnderNewbie's Avatar
UnderNewbie UnderNewbie is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2007
Posts: 1,562
Re: Nhờ vả tìm phim thần thoại Hy Lạp

Truyện Thần thoại Hy Lạp đọc rất thích, nhưng bây giờ ra ngoài hàng sách hình như chỉ có 1 cuốn thần thoại Hy Lạp duy nhất mang tính chất tóm tắt truyện, chứ ko phải full các câu chuyện như cuốn cũ thì phải
Reply With Quote