View Single Post
  #7  
Old 01-11-2014, 00:54
XinNguoiDungBanEm XinNguoiDungBanEm is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2014
Posts: 86
Re: Tuổi đời, lương tháng, bằng cấp của vozer

21t, lương >30 củ. Bằng Tnpt, chứng chỉ ta... Hết
Cục nợ 250 củ

Last edited by XinNguoiDungBanEm; 01-11-2014 at 00:57.
Reply With Quote