View Single Post
  #412  
Old 21-11-2007, 18:33
jil_jil32's Avatar
jil_jil32 jil_jil32 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2007
Location: 新世界 - Shinsekai - The New World
Posts: 10,034
Re: Official Event với vOz Overclocking Meetup '07 Winter

ai tổ chức cũng đc...đi off đê ^^...
Reply With Quote