View Single Post
  #16  
Old 13-07-2014, 21:19
trunghq's Avatar
trunghq trunghq is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2010
Location: Hanoi, Vietnam
Posts: 601
Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?

Trên này mấy chuyện chính trị chính em bị mod xóa nhiều, chả ai muốn viết nữa. Còn đậu má bọn facebook đầy dlv nên vào chỉ chửi, chả dám bình luận. Quan tâm vẫn còn, chỉ là chưa có chỗ mà xả. Xả ra bh là thời đại nhạy cảm, cẩn thận lại bị quy chụp.
Reply With Quote