View Single Post
  #13  
Old 13-07-2014, 21:09
popoloki's Avatar
popoloki popoloki is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2014
Location: in imagination
Posts: 231
Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?

Quan tâm giá vàng,giá điện,giá xăng hơn nghe nhiều quá nhàm rồi
Reply With Quote